Ümranite 2B Arazi Sorunu Çözülüyor

Ümranite 2B Arazi Sorunu Belediye meclisinde alınan kararlar sonrası çözülüyor

Ümranite 2B Arazi Sorunu Belediye meclisinde alınan kararlar sonrası çözülüyor