Toprakta 250 Milyar

Türkiye Veri İşleme Merkezi sadece İstanbul’da son 3 yılda satışa arz edilen gayrimenkul stokunun parasal değeri 250 milyar dolar olarak hesaplandı. 2014 yılında 172 milyon metrekare olan gayrimenkul arzı 2016 yılında 590 milyon metrekareye çıktı.

Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVIMER), İstanbul genelinde tüm gayrimenkul arzının son 3 yıllık gelişimini raporladı. TUVIMER’in verilerine göre son 3 yılda kent genelinde gayrimenkul arzı yaklaşık 2.5 kat, arz edilen metrekare alanı yaklaşık 3.5 kat, arz edilen gayrimenkullerin oluşturduğu yıllık ticari hacim de dolar bazında 3 kat artarak 249.43 milyar dolara ulaştı.

TUVIMER, gerçekleştirdiği araştırmayla 2014-2016 yıllarına arasında İstanbul genelinde arz edilen son 3 yıllık arsa, işyeri, konut gibi gayrimenkullerin sayısal işlem hacmi, TL ve dolar bazındaki parasal düzeyi ve eriştiği metrekare büyüklüğünü arz çeşitliliği ile izlenen periyodlarla ortaya koyarak gelişim trendlerini en güncel verilerle gözler önüne serdi. TUVIMER’un teknolojik altyapısıyla anlık simüle ederek İstanbul geneline yönelik sektörel hareketliliği izleyebildiği sistem, hareketliliğin kentsel alan içinde ve merkezlerde geleneksel olarak devam ederken, merkezlerden kırsalda havzalara, orman ve tarım alanlarına, büyük proje alanlarına, rezerv alanlarına ve çevrelerine, dolayısıyla metropoliten alanın hemen hemen her bölgesinde giderek artan oranlarda dağıldığını ortaya koyuyor.

Astronomik artış var

TUVIMER’in araştırmasına göre, İstanbul genelinde toplam gayrimenkul arzı 2014 yılında 464 bin 971 adetken, 2015 yılında 541 bin698’e, 2016 yılında 1 milyon 141 bin 978’e ulaştı.

Arz edilen gayrimenkullerin metrekare alanlarında bakıldığında 2014’te 172 milyon 511 bin metrekareyken, 2015’te 272 milyon 566 bin metrekareye, 2016’da 590 milyon 504 bin metrekareye ulaşıldığını belirleniyor.

TUVIMER’in verilerine göre, İstanbul genelinde arz edilen gayrimenkullerin oluşturduğu yıllık ticari hacme dolar değerinden bakıldığında, 2014’te 83.15 milyar dolar düzeyinde seyreden oranın, 2015’te 166 milyar dolara, 2016’da ise 249.43 milyar dolara yükseldiği görülüyor.

Manipülasyona ve spekülasyona açık

İstanbul’da gayrimenkul sektörünün yüz milyarlarca dolarlık dev bir ekonomik hacme ulaştığına dikkat çeken TUVIMER Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, gayrimenkul arzındaki hareketliliklerin gelişmemiş ortamlarda, denetim, gözetim ve güvenden uzak, spekülasyon ve manipülasyonlara açık şekilde devam ettiğini söyledi. Altun, TUVIMER’in hizmetlerinde sunulan verilerin piyasaya arzın ve arz edenin güven düzeyleri, güvenirlilik puanları, sektörün güven endeksi, 66 bin 752 sektör temsilcisinin ihtiyaçlarına göre değerlendirilmiş ve klasifiye edilmiş, milyonlarca ölçülebilir veya ölçülemez özellikleri içeren verilerin standardize edilip Big-Data ve Data-Base ortamlarında işlenerek sorgu çıktıları ile kullanıcılara anlık olarak sunulduğunu belirtti.

‘Vatan Gazetesi’

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın