TMSF Duyurdu! Metal Fabrikası Satılıyor

Çekmeköy’de bulunan Kanton Metal için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) satış kararı aldı. Yapılan duyuruda fabrika için 60 milyon TL istenirken fabrikanın Asya Katılım Bankası’na ait olduğu öğrenildi. İhaleye katılım tarihi için 16 mayıs günü kararlaştırıldı.

Kanton Metal Fabrikası, Asya Katılım Bankası bünyesinde bulunuyor. Fabrika binası ile içerisindeki makina ve ekipmanların tamamıyla satışa çıkarılan yer için TMSF’nin yayınladığı duyuru şöyle:

Fabrika merkezi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi içerisinde (Gazi Osmanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı Sokak No:19 59500 Çerkezköy-Tekirdağ) yer alan ve hisselerinin tamamı Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki Kanton Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ihale şartnamesinde (Şartname) belirtilen kayıt ve şartlarla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılmıştır.

Kanton Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, maliki olduğu fabrika binası ve içerisindeki makina ve ekipmanların tamamıyla birlikte bütün halinde işbu satış ilanına konu ihale ile satışa sunulmaktadır.

Satışa sunulan Kanton Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için belirlenen muhammen bedel 60.000.000,-TL (Altmışmilyon Türk Lirası) dir.

Satış aşağıdaki açıklamalar kapsamında gerçekleştirilecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerin 5.000,-TL (Beş bin Türk Lirası) Şartname bedelini, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki TR79 0001 5001 5800 7294 3682 56 IBAN no’lu hesabına, “Kanton Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Satış İhalesi Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları gerekmektedir. Şartname bedelini yatıran isteklilerin, işleme ilişkin dekont ile birlikte kendilerini tanıtıcı bir dosya ile başvurmaları, güncel imza sirkülerleri / beyannamelerini ibraz etmeleri ve “Gizlilik Taahhütnamesi”ni imzalamaları koşuluyla İhale Şartnamesini, ilan tarihinden itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun “Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul” adresinden temin edebileceklerdir.

İhaleye, ilgili yasal mevzuat hükümleri gereği gerçek veya tüzel kişiler katılabilir. Katılımcının; iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda olmaması gerekmektedir. Bu maddede yazılı olanlar dışında “Şartname”de belirtilen diğer şartların da yerine getirilmesi gerekmektedir.
İhaleye katılmak isteyenlerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından uygun görülenlere, Kanton Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi içerisinde (Gazi Osmanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı Sokak No:19 59500 Çerkezköy-Tekirdağ) yer alan fabrika binasını ve arazisini 05.05.2017-16.05.2017 tarihleri arasında inceleme yapma izni verilecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, tekliflerini en geç 16.05.2017 günü saat 17:00’a kadar, kapalı zarf içinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun “Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe Şişli/İstanbul” adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale, 17.05.2017 günü saat 10:00’da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun “Büyükdere Cad.No: 143 Esentepe/İSTANBUL ” adresindeki “Asma Kat Konferans Salonu”nda yapılacaktır.

İhale, kapalı zarfla verilen tekliflerin açılması ile başlayacak olup, katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya da pazarlık usulüyle devam edecektir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın