Risk/Tehdit Algı Bilgisi Platformları -2

Krizlerin vuku bulmadan önce yönetilmesi(managing crises  before they happen MCBTH[1] ) Tehdit sinyallerini algılayıp işleyemeyen dolayısıyla değerlendirememiş ve de kriz ortamının sıcağına sürüklenmiş organizasyonların

Devamını Oku

17 Ağustos Depreminden Büyük İstanbul Depremine

İstanbul Coğrafyasında; sorunlu kentsel alanlardaki imar ihmalleri, sosyo-ekonomik gerçeklikler yasa dışı ağırlıklı olagelmiştir. İmar affı uygulamalarında karar alma mekanizmaları siyasi tercihler popülist çerçevede kaldığı

Devamını Oku

Osmancık’tan Osmanlı İmparatorluğuna

Osmancık öylesine bir vizyonla yola çıkmıştı ki onun omuzlarında yükselen Beyliği sanki büyülü bir değnek dokunmuş gibi büyümüş, onun neslinden gelenler bu tılsımın gücünden

Devamını Oku