İlk Adım Atıldı: Sanayi Siteleri Taşınıyor!

Şehir merkezinde bulunan sanayi sitelerinin şehir dışına taşınmasında ilk adımlar atılıyor. İlk olarak 9 ilde 10 sanayi sitesinin taşınması planlanıyor. Bu sitelerin taşınma maliyeti yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL. Proje sonunda taşınması öngörülen toplam 135 sanayi sitesindeki iş yerlerinin taşınma maliyeti ise 20 milyar TL olarak hesaplandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü bakanlık binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında sanayi sitelerinin şehir dışına taşınmasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Üretim Reform Paketi kapsamında hayata geçirilmesi istenen uygulamaya göre 63 bin 467 iş yeri taşınacak.

Türkiye’de aktif toplam 858 sanayi sitesi bulunuyor. Bu sitelerde yaklaşık 212 bin 141 iş yeri ve 1 milyon 63 bin çalışan var.Bu çalışanların, imalat sanayinde çalışanların yaklaşık yüzde 20’sine karşılık geliyor ve bu anlamda sanayi sitelerinin Türk sanayisinin önemli bölümünü oluşturduğu görülüyor.

Konu ile ilgili bakanlık nezdinde 1 yıldır hummalı bir çalışma yürütülüyor. Devlet, sanayicilerin hem daha geniş iş yerlerinde üretim yapmalarını hem de iş yerlerinin şehrin dışında makul uzaklıkta olması için çabalıyor. İlk olarak sanayi sitelerinin envanterini çıkartan ilgili bakanlık, daha sonraki süreçte yerleşim yeri içerisinde bulunan sanayi sitelerini belirledi. Türkiye’de toplam 858 sanayi sitesi bulunuyor ve bunların 135 tanesi şehir merkezinde bulunuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı öncelik sıralamasının da tamamlandığını ifade etti.

Faruk Özlü’nün ifadelerine göre valiler, site yöneticileri ve diğer yetkililer arasında koordinasyon sağlama görevi kontrolünde bulunduğu bakanlık tarafından yürütülecek. Finansal destek sağlanacak ve altyapı ve üstyapı ile arsa edinim maliyetlerinin kredilendirileceği dile getirildi.

Bu zamana kadar 858 sanayi sitesinden 470 tanesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredilendirildi. Kredilendirilen 94 bin 565 iş yerinde 473 bin kişinin çalışıyor. 2017 fiyatlarıyla bu sanayi sitelerine bu zamana kadar verilen desteğin 5 milyar 447 milyon olarak hesaplanıyor.

Isparta, Kastamonu, Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, Sivas, Bursa ve Tokat uygulama kapsamına alınan iller. 9 ildeki 10 sanayi sitesinde 6 bin 181 iş yeri ve 40 bin çalışan var. Arazi temininin maliyeti ise 280 milyon TL. 10 sanayi sitesinin taşınmasının toplam maliyeti 2 milyar 200 milyon lira. Taşınması öngörülen toplam 135 sanayi sitesinde 63 bin 467 iş yeri var. Bunların tahmini taşınma maliyeti 20 milyar lira.

SANAYİ SİTELERİNİN TAŞINMASI NE KADAR SÜRECEK

Taşınma sürecinde en önemli taraf olarak iş yeri sahipleri gösteriliyor. İş yeri büyüklüğü konusunda görüşmeler sürüyor. Yapılacak toplantılarda iş yeri büyüklüğü konusu da konuşulacak. İlerleyen günlerde bir çalıştay düzenlenmesi de bakanlığın gündemine aldığı konulardan birisi. Bakan Özlü’nün ifadelerine göre kanunun çıkması tamam ancak bir yönetmeliğin de hazırlanması lazım. Yönetmeliğin Ağustos ayı içerisinde hazır olması bekleniyor.

Yeni iş yerlerinin büyüklüğünün iş yeri sahiplerinin taleplerine göre şekillenecek. İş yeri büyüklüğünün gelişmiş yörelerde 2 bin 100 metrekareye, diğer bölgelerde 3 bin 500 metrekareye kadar artırılabilir.

İlk adım olan 10 sanayi bölgesinin ne kadar bir sürede taşınacağını soran gazetecilere Bakan Faruk Özlü uygulamada gönüllülük esasının olduğunu hatırlattı. Süre konusunda mülkiyet sahipleri ve yerel idarecilerin taşınacakları yere bağlı olduğunu kaydetti. Bakanlık olarak temennilerinin 2019 yılına kadar 10 sanayi sitesinin taşınmasını tamamlamak.

135 sanayi sitesinin tamamının ne kadar sürede taşınacağının çalıştayda elde edilecek verilerle tespit edileceğini dile getiren Özlü, boşaltılacak alanlara ne olacağının ilgili belediyeler, valilik ve mülkiyet sahiplerinin ortak kararıyla belirleneceğini bildirdi.

Sanayi sitelerinin taşınmasının ekonomiye katkısına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Özlü, “Verimlilik artacak. Daha dar mekanlarda çalışan iş yeri sahipleri geniş mekanlar ve modern şartlarda çalışacak. Teknolojik altyapı kullanma imkanı artacak.” dedi.

Özlü, bir başka soru üzerine de taşınma masrafları konusunda kredi desteği anlamında terör mağduru illere yönelik farklı bir uygulama yapılmayacağını kaydetti.

Bakan Özlü, toplantının basına kapalı olan bölümünde ilk etapta taşınması öngörülen sanayi sitelerinin ve ilgili belediyelerin yöneticileriyle bir araya geldi.

Bir cevap yazın