Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayınlandı!

Türkiye genelinde mimar, müteahhit ve inşaat sektörü tarafından uzunca bir süredir beklenen “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” bugün (3 Temmuz 2017) itibariyle Resmi Gazete’de yayınlandı. İmar planı bulunan tüm alanları kapsayan yönetmelik 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Gayrimenkul sektörüne yönelik radikal kararların alındığı yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlandı. İlk olarak Ocak 2017’de yürürlüğe girmesi planlanan yönetmelik Temmuz 2017’ye ertelenmişti. Ancak 3 Temmuz 2017 tarihli yayınlanan resmi gazetede sektörün kendini tam anlamıyla hazırlayabilmesi için 1 Ekim 2017 tarihine kadar izin tanınıyor.

Alınan görüşler çerçevesinde taslağa son şekli verildi. Şehirlerin dikey yerine yatay gelişmesinin hedeflendiği yönetmelik taslağında; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapılaşma ile projelendirme ve denetime ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

Yapıların taban alanını yüzde 40’tan yüzde 60’a kadar çıkartılmasına izin tanınan yönetmelikte yatay mimarinin teşvik edilmesi planlanıyor. Eski yönetmelikte yapının oturacağı alan parselin yüzde 40’ını geçemiyordu. Bu konuda değişikliğe gidilerek emsal verilip taban alanı verilmeyen parsellerde, çekme mesafeleri içinde kalmak şartıyla yüzde 40 olan taban alanı sınırı yüzde 60’a kadar çıkarılabilecek.

Ayrıca yoldan kotlandırılan binalarda, yoldan düşük arazilerde kademelendirme esası getirilecek.

Eski uygulamada her katta, daireye özel kat bahçesi yapılabilirken yeni yönetmelikle ancak 2 katta bir kat bahçesi yapılabilecek. Ayrıca bu kat bahçeleri ortak alana dahil edilmiş olacak.

Yeni yönetmelikle yoğunluğun artmasını engellemeyi hedeflenirken açıklanan madde şu şekilde: Yol cephesi 30 metre, derinliği 40 metre olan 1.200 metrekarelik düzgün bir dikdörtgen arsayı örnek olarak ele alındığında; yüzde 40 TAKS ile taban oturumunun 480 metrekare olması gerekmektedir. Yeni yönetmeliğe göre yoldan 5’er metre komşulardan 3’er metre çekilmek sureti ile, 720 metrekarelik bir taban alanı olacak. Dar alana göre 5 kat yapılabilen arsaya, yeni düzenleme ile 3,3 katlı bina yapılabilecek, böylece yatay mimariye geçilecek

Yeni yönetmelik ile artık birden fazla yönetmelik uygulamasına son verilerek yaşanan karmaşanın önüne geçilmesi hedeflenirken 1+0 stüdyo daireler de yasaklanıyor. Bu günden itibaren bir daire en az 28,50 metrekare olacak ve 1+1 şeklinde tasarlanacak. Bu kapsamda yapılacak en küçük dairenin içinde 1 oturma odası (en az 12 metrekare), 1 yatak odası (en az 9 metrekare), 1 mutfak veya yemek pişirme yeri (en az 3,30 metrekare), 1 banyo veya yıkanma yeri (en az 3 metrekare) ve 1 tuvalet (en az 1,20 metrekare) bulunacak. Taslağa göre bir bölgede imar planıyla getirilmiş farklı hükümler yoksa; arazinin meyli, yolun durumu, mevcut yapıların özellikleri, yöresel ihtiyaçlar göz önünde tutularak, yeni parsellerin asgari ölçüleri belirlenecek.

Teraslar ortak kullanım alanı olarak kabul edilecek. Havuz, bahçe düzenlemeleri terasa yapılabilecek.

BOYA RENGİNE BELEDİYELER KARAR VERECEK

Yönetmelikle birlikte bina istenen renge de boyanamayacak. Belediyeler, çevredeki yapılara uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek için dış cephe boya ve kaplamalarının yanı sıra çatının malzemesini ile rengini seçebilecek.

Bitmiş yapılar için de söz konusu yetki kullanılabilecek.

Ayrıca yola ve yan parsellere konan mesafe zorunluluğu, arsa payının düşmesine de neden olabilecek. Sağlık ve eğitim tesisleri, oteller, içinde patlayıcı madde bulundurulan binalar ile yüksek bina ve tesislere zorunlu paratoner konulacak. Balkonlar alçıpanla bağımsız bölüm haline getirebilecek. Ayrıca, teraslara bahçe, hatta havuz yapılabilecek.

TİCARİ ALANA SINIRLAMA

Yeni yönetmelikle, yol boyu ticaretin teşekkül ettiği konut alanlarında, zemin katlarda otopark yükünün karşılanması şartıyla ticari kullanımlara izin verilecek.

Buna göre bu alanlarda gürültü ve kirlilik oluşturmayan, imalathane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, muayenehane, lokanta, pastane, anaokulu, kreş gibi konut dışı hizmetlerin ticari kullanımlarına izin verilecek.


BELEDİYELER KENDİ YÖNETMELİĞİNİ HAZIRLAYABİLECEK

İlgili idareler, imar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda, yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplamasına yönelik kurallar koymaya, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye de yetkilendirilecek.

Yönetmelikte belirtilen yapılarda inşaat ruhsatı beklenmeden kazı izin belgesi verilebilecek. Ancak kazı sahasında kazık, istinat duvarı ve benzeri uygulamaların olması durumunda, bu yapıların projelerinin onaylanması ve ruhsatlandırılması zorunlu hale gelecek.

Ayrıca özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda, fenni mesuliyeti üstlenilmek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan güvenlik sertifikası alınmak kaydıyla, yer seçim belgesiyle, ayrıca ruhsat alınmasına gerek kalmadan elektronik haberleşme istasyonu kurulabilecek.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN İMAR PLANININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir cevap yazın