Ömer Türkoğlu İstanbul’un Genişleme Trendlerini Değerlendi | TUVIMER ÖZEL

Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVIMER) Strateji Direktörü Ömer Türkoğlu İstanbul’un genişleme trendine yönelik olasılıkları değerlendirdi. TUVIMER tarafından hazırlanan raporlar ve Değer Haritaları üzerinden yorumlarda bulunan Türkoğlu, İstanbul’un genişleme trendlerini 4 ana başlıkta topladı.

1-) Türkoğlu’na göre, özellikle halihazırda gerçekleştirilen uygulamalar ve kontrol dışı göç konusu değerlendirildiğinde Asya Kıtası’nda doğu il sınırlarına dayanmış olan yapılaşmanın il dışına doğru İzmit-Bursa-İzmir güzergahına yönelmesi söz konusu. İş alanları ve beraberinde oluşacak barınma ihtiyacı ile birlikte İstanbul’da bu alanlara doğru bir hareketlenme olabilir. Bununla birlikte Kuzey Marmara Otoyolu’nun güzergahında genişleme yaşanması ve Güney sahil şeridinin neredeyse tamamen yapılaşma baskısı altında kalması güçlü bir olasılık.

2-) Ömer Türkoğlu, benzer olarak 3.köprü ve yollarının tamamlanmasından sonra boğaz aksında iki kıtada da yapılaşma baskısının artmasını ihtimal dahilinde değerlendiriyor. Ayrıca özellikle çevresinde yapılaşma yoğunluğu oluşmaya başlamış kamu mülkiyetinde bulunan alanlar ve askeri alanların yapılaşmaya açılması söz konusu olabilir.

3-) İstanbul için bir diğer senaryo ise 3. Havalimanı güzergahında yaşanması muhtemel gelişmeler olarak gösteriliyor. Arnavutköy, rezerv alanlar ve yeni şehir projelerinde yaşanabilecek hareketlilik İstanbul’un genişleme trendini etkileyecek faktörler arasında gösterilebilir.

4-) Güney sahil şeridinde yoğunlaşan yapılaşmanın tek seçeneği Silivri aksına ve hatta Çanakkale’ye doğru ilerlemesi önümüzdeki seçeneklerden birisi. Batı sınırlarındaki planlı sanayi alanlarının Çorlu-Çerkezköy sanayi aksı ile birleşmesi de yaşanması muhtemel görünüyor. Konuyla ilintili olarak yeni yollar ve üst ölçek planlarla arttırılan sanayi ve lojistik kapasite sonrası Silivri’nin hem Çorlu hem de İstanbul’da şehir içinde kalmış olan sanayi alanları vasıtasıyla istihdam edeceği kitleyi batıya çekmesi değerlendirilebilir.

EXPANSION TRENDS OF THE CITY. ACCORDING TO YOU, WHICH ONE?

Estimations under the consideration of especially the current projects under construction and the uncontrolled migration ( including refugees ) are;

For industry and related sectors, possibility of orientation to new İzmir İstanbul route strenghtened by new bridge At Asian side where the city borders are under pressure of current settlements. Expansion possibility on the North Marmara Highway route. New cunstructions aiming north bridge ( 3rd intercontinental bridge ) at Bosphourus era. New settlements on lands under public ownership ( including empty military zones) where is covered by current urban density. Expansion possibility on 3rd airport route. Orientation of the current settlements on southern coast line because of current densities at other side.

After the new and increased capasity of industry – logistics at Silivri side at west wich is supported by transportation and master plans, the industry in city center and at Çorlu might begin to pass new and planned zones by follower ( workers etc. )

Bunları da sevebilirsiniz

Ömer Türkoğlu İstanbul’un Genişleme Trendlerini Değerlendi | TUVIMER ÖZEL” için 3 yorum

Bir cevap yazın