Kentsel Risk Yönetimi ve Tehditler, Krizler, Riskler

Bulunduğu coğrafyanın kaderini yaşayan topraklarda olası krizlerin ister doğa kaynaklı isterse insan kaynaklı olsun beklenmesi ne kadar gerçekçi ise, kurum toplum ve organizasyonların bu beklentilere hazırlıklı olmaları da o kadar zorunluluktur. Örneğin büyük kentler başta olmak üzere insan kaynaklı terör, kalkışma ve türevleri ile doğa kaynaklı kriz koşulları oluşmadan teknolojinin ve iletişim olanaklarının eşliğinde hazırlıklı olunması günümüzde kolaylaşmıştır. Bir kriz yönetiminin acil ve önceliğini gözeterek olası kayıp ve zararların azaltılmasını sağlamak ve bunu olağan koşullarda risk yönetimi içinde öngörmek olası toplumsal ekonomik teknik sosyal ekonomik siyası ve çevre maliyetinin asgariye indirilmesi planlanabilmekte diğer taraftan tüm bu hazırlıklar gelişmişlik göstergesi olarak da refah toplumlarına katkı sağlayabilmektedir.

Sürecin daha başından Kentsel Risk Yönetimi içinde olası tehdit ve krizleri öngörme ve bunlara hazırlıklı olma pratiğini ve çözümlemelerini deneyimleyen bir kişi olarak idari teknik sorumluluğunu taşıdığım yüzlerce farklı konu ve çalışmalardan sentezleyerek sonuçlarını günümüzde istifade edilebilecek “Kentsel Risk Yönetimi” pratiğine taşımak şansımız olmuştur.

Deneyimlediğimiz kentsel risk sektörleri yanında doğa ve insan kaynaklı krizler başta olmak üzere kurumsal faaliyetlerin icrasında “Risk Yönetimi” için gereken içeriğin olağan yıllık program akışlarında yer alması izlenebilir ve yönetebilir kılınması planlama sistematiğinin içinde değerlendirme yapılarak başarılabilecek bir konudur. Bunu “Risk Yönetimi” boyutuyla “Planlama Bileşenleri” öngörerek acil eylem planlarını uygulama odaklı hareketle değerlendirmek öne çıkmaktadır. Konuyu öncelikle aşağıdaki şekilde ele almak temel öngörümüzdür.

Kapsam, yöntem, kentsel risk sektörleri ve varsayımlar, kentsel riskler bunların kombinasyonları ve tehditleri, önlem eylem planlaması pratiği ve hazırlık süreci, kriz öncesi kriz yönetimi (köky), değerlendirme ve uygulama etapları vb. Devam edecek yazılarımızda bunlar açıklanacaktır.

LÜTFİ ALTUN

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın