TUVİMER, Marmara Bölgesi’ndeki Gayrimenkul Hareketlerini İnceledi

Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Türkoğlu AR-GE ekibiyle birlikte Marmara Bölgesi’ndeki gayrimenkul hareketlerini mercek altına aldı. Gayrimenkul sektöründe yönettiği big-data havuzundan yararlanarak hazırlanan incelemeye göre Marmara Bölgesi’nde yatırım yapılacak alanlar tespit edilirken fiyat artışını sağlayan olası etkenlere de açıklık getiriliyor.

Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER) gelişmiş teknolojik altyapısı ve AR-GE gücüyle bir adım öne çıkmayı başarıyor. TUVİMER Yatırım Rehberi kapsamında 2017 yılı datalarından hareketle hazırlanan incelemede Marmara Bölgesi’nde yatırım açısından avantaj sağlaması muhtemel yerlerin analiz haritasını çıkartıldı. TUVİMER Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Ömer Türkoğlu öncülüğünde AR-GE takımının hazırladığı incelemeye bulgularına göre Osmangazi Köprüsü,ve Trakya bölgelerinde yaşanan gayrimenkul hareketliliği yatırım açısından ilk dikkat çeken alanların başında geliyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin kuzey batısı, yani en yüksek gayrimenkul hareketliliğine sahip olan Marmara Bölgesi’nde yapılan çalışmalarda, ilk olarak Osmangazi Köprüsü ve bu bölgenin çevrelediği alanda bulunan hareketlilik olduğuna dikkat çeken Türkoğlu; “Haritalama ve inceleme bulgularımız Osmangazi Köprüsü ve yeni ulaşım bağlantılarının ana sisteme entegre olması sonrasında dahi bu hareketliliğin devam ettiği yönündedir. Bu projenin bir bakıma Kocaeli, Yalova, Bursa hattına ciddi bir gayrimenkul hareketliliği getirdiğini söyleyebiliriz. Bursa etki alanını genişleterek yeni köprü üzerinden İzmit ve İstanbul ile birleşiyor. Osmangazi Köprüsü’nün hem kuzey hem de güneyde arazi değerlerini arttırmaya devam ettiğini tespit ettik. Erişilebilirlik konusunun gayrimenkul fiyatları üzerindeki öneminden bahsetmek için bu değer ve bilgilere ulaşmaya dahi gerek yok.” Dedi.
Marmara Bölgesi Yatırım AlanlarıŞekil 1: 2017 Yılı arazi ve arsa piyasası incelemesi

İŞ İMKANLARI TRAKYA BÖLGESİNİ GELİŞTİRİYOR

İstanbul’un batısında yer alan e-5 ve e-6 yolları, sanayi sektöründeki yoğunluğun yükselmesi ve buna bağlı olarak iş imkanlarının artması sonuç olarak nüfusu bu bölgeye çekmektedir. Artan nüfus ile ekonomik faaliyetlere yönelik hizmet altyapısının planlı veya plansız bir şekilde hızla gelişmesi bölgedeki arsa/arazi alım-satım hareketliliğini üst seviyede tutmaktadır. İstanbul içi sanayinin desantralize olması, sanayi tesislerinin doğu-batı aksına yayılarak bölgeyi pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir. Türkoğlu, “Üst ölçekli mekânsal gelişim planlarını incelediğimiz zaman, raylı sistemler, karayolları, lojistik alt yapı, planlı sanayi ve depolama alanlarının kapladığı alan bu savı destekler nitelikte görülmektedir.” dedi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ULUSAL EKONOMİK ATAK SAĞLAYABİLİR

Marmara Bölgesi’nde önemli bir lokasyon olarak Çanakkale Köprüsü karşımıza çıkmaktadır. Değer değişimlerinin gözle görülür bir seviyeye yükseldiği Çanakkale Köprüsü ve çevresi gayrimenkul fiyatları için tıpkı Osmangazi Köprüsü’nde olduğu gibi ulaşım bağlantılarının gerçekleşmesinden sonra dahi pozitif yönde bir hareket sürdüreceği ön görülüyor. Marmara Denizi’nin otoyolla çevrilmesi, deniz ulaşım ve taşıma bağlantılarının arttırılarak, deniz çevresinde önemli lojistik merkezler kurulması gibi durumlarla gerçek bir ulusal ekonomik atak Marmara çevresini bütüncül bir metropoliten alana evirebilir. OECD, İBB ve ilgili merkezi hükümet birimlerinin de içinde bulunduğu çalışma sonucu olan raporu incelediğimizde de farklı bir sonuç görmüyoruz. ( OECD Territorial Reviews: Istanbul, Turkey 2008) Bununla birlikte bu beklenti oldukça bilinir ve dikkate alınır olmuş olmalı ki 2017 yılı içerisinde Deniz çevresi tüm alanlarda hareketlilik tespit edilmiş durumda.

Marmara Bölgesi'nde Nereye Yatırım Yapılmalı

Şekil 2: 2017 Yılı genel gayrimenkul hareketleri incelemesi

GEBZE-SAKARYA VE KANDIRA DİKKAT ÇEKİYOR

Doğuda kalan alanlara nispeten batıda daha düşük görünen yoğunluğun bahsettiğimiz projelerin hayata geçmesi ile dengeye ulaşacağını güçlü ihtimaller arasına almak gerekir. Çanakkale Boğazı çevresinin bu hareketten ciddi anlamda etkilendiğini tüm araştırmalarda görebiliyoruz. Gebze, Sakarya ve Kandıra arasında görünmeye başlayan hareketliliği de göz ardı etmemek gerekir. Bu alanda hizmetlere erişilebilirliğin artması ve bölge gayrimenkul sektör temsilcilerinin pazarlama başarısı olmak üzere iki baskın etken gözlemlenmektedir.

Bunları da sevebilirsiniz