Risk ve Tehdit Algı Bilgisi Platfotmları-1.pdf

Kentsel risk yönetimi, tehditler ve algı bilgisi platfotmları