Kentsel Dönüşüm Notları HELMUTH VON MOLTKE (1839)

II. Mahmut, Moltke’yi İstanbul’un ayrıntılı haritasını çıkarmakla görevlendirdi. 1839 Tarihli Moltke’nin eseri olan ilk plan, Sultan Abdulmecid zamanında tamamlandı. Moltke, ticari ve idari koridorları bir ulaşum ağıyla güçlendirmek istedi. Mustafa Reşid Paşa Paris, Viyana ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki diplomatik görevleri sırasında bu kentlere hayran olduğunu bunu gerçekleştirmek için yabancı uzmanların önerilerine sıcak bakmakta ve 1936 yılından itibaren de bu konuda çalışmaktadır.. Moltke Paşa’nın fikirlerine destek vermiş yol şebekeleri ve ana arterleri hiyerarşik bir anlayışla yeniden ele almıştır. Beş ulaşım koridor önerisi şekilde gösterilmiştir. Ana arterlerde 15.20m yol genişliği 3m lik sağlı sollu kaldırımlarla 9,20m. lik taşıt yoluna imkan vermekte, çıkmaz yollar kaldırılmakta ahşap binalardan vazgeçilip kagir binalar önerilmekteydi. Cami ve diğer anıtların önlerinde meydanlar önerilmekteydi. Haliç’in iki yanı temizlenip yeniden düzenleniyordu. Von Moltke ahşap rıhtımlar yerine 15.20m. lik genişlikte taş rıhtımlar önermekteydi. Tüm ana arterler gibi rıhtımlarda here iki tarafında da ağaçlandırılmış üçer m. Genişliğinde yaya kaldırımlar bulunacaktı. Sokaklar düzenleniyor binaların sokağa çıkması engelleniyordu. Projenin en önemli eksiği kuzey-güney bağlantıları öngörmemesi olarak belirtilmektedir.

Lütfi Altun

Bunları da sevebilirsiniz

Kentsel Dönüşüm Notları HELMUTH VON MOLTKE (1839)” için 2 yorum

Bir cevap yazın