İstanbul’un Bilinmeyen 18 Eski İsmi

İstanbul’un gruplayarak sayabileceğimiz ve bu güne kadar intikal edebilmiş isimleriyle, (*) dünyada bir eşi daha yoktur. İstanbul’un adları kesin bir kronolojiye göre sıralanamamaktadır.

1-AĞRANDONE: Evliya Çelebi’nin İstanbul’un isimleri listesinde yer almaktadır. “Lisan-ı Frankda Ağrandone” gibi.

2-ALEKSANDRE: Evliya Çelebi’nin İstanbul’un isimleri listesinde yer almaktadır. “İskender’e nisbetle Aleksandre” gibi.

3-ALMA ROMA: Büyük Costantinus tarafından verilen adlardan

4-ALMUS ROMA/ALMA ROMA: Büyük Costantinus tarafından verilen adlardan olup “cömert ve bereketli Roma” anlamındaydı.

5-ALYANA: Evliya Çelebi’nin İstanbul’un isimleri listesinde yer almaktadır. “Lisan-ı Çehde Alyana” gibi.

6-ANHOUSA: Gelişmiş yeşermiş anlamında şehire verilen ismin söylenişinin bir başka ifadesi.

7-ANTHUSA/ANTUSA: Kentin Latince adlarında biridir. İstanbul’un talihini temsil eden bir anıt-heykel de “şen ve bayındır” anlamına gelen Anthusa adını taşımaktaydı. Bu ad Hırıstiyanlık öncesi döneme aittir.

8-ANTONIA: Augusta Antonına’nın kaynaklardaki bir başka farklı bir biçimi.

9-ANTONINIA: Kentin Latince kökenli ilk adı olup Augusta Antonına’nın kimi kaynaklarda bu şekliyle yer aldığı görülmekredir..

10-ANTONINYA: Augusta Antonına’nın kaynaklarda yer alan farklı bir biçimi.

11-ANTUSA: Kentin Latince adlarında biridir.

12-ASİTANE: Osmanlı döneminde , Tanzimat’a kadar kentin resmi adlarındandır.

13-ASİTANE-İ ALİYYE: Tanzimat’a kadar kentin resmi adlarındandır.

14-ASİTANE-İ HÜMA-AŞİYANE: Tanzimat’a kadar kentin resmi adlarındandır.

15-ASİTANE-İ SAADET: Tanzimat’a kadar kentin resmi adlarındandır.

16-ASTANBUL: İbn Battuta(ö.1369), kenti anlatırken “biri Astanbul öteki Galata olmak üzere” iki kent bulunduğunu vurgulamıştır. İbnü’l Esir(Ö.1210), Hamdullah Müstevfi el-Kazvini(ö.1350), Ebu’l Fida(ö.1331), İbn Battuta da İstanbul’u birbirine çok yakın benzer imlalarla anmışlardır.

17-ATAKENT: Cumhuriyet döneminde İstanbul’a yeni bier ad verme girişimi 1930’larda gündeme gelmişti. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın “Atatürk” soyadını almasından esinlenerek İstanbul’a da Atakent adının verilmesi önerisi, basında ve İstanbul Şehir Meclisi’nde de tartışılmış, ancak gereksizliği görülerek bundan vaz geçilmiştir.Bunun yerine kentin modern bir banliyösüne Ataköy adı verilmiştir.

18-AUGUSTA ANTONINA: M.S.3.yy’ın başında Romalıların kente verdikleri bir addır. İmparator Septimus Severus(M.S.193-211) zaptettiği Bizantion’u yıktırmış, oğlu Antonius’un(İmparator Caracalla) isteği üzerine onun anısına yeni bir kent kurulmasına izin vermişti. Bu küçük Roma kentine o zaman Augusta Antonına dendi.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın