Gayrimenkul Sektöründe Güvenilir Kaynak

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren Türkiye Veri İşleme Merkezi TUVIMER, teknolojik altyapı yatırımı ve Ar-Ge çalışmalarıyla hayata geçirdiği ADR Türkiye Gayrimenkul Bilgi Bankası ile gayrimenkul sektöründe güvenilir kaynak konumuna gelmiştir. Sektörün en temel sorununu ortadan kaldıran Türkiye Veri İşleme Merkezi TUVIMER sektörde yeni bir sayfa açıyor.

TUVIMER’in ADR Türkiye Gayrimenkul Bilgi Bankası’nda milyonlarca ölçülebilir veya ölçülemez özellikleri içeren veriler, standardize edilip Big-Data ve Data-Base ortamlarında işlenerek sorgu çıktıları ile kullanıcılara anlık olarak sunuluyor. Güncel ve sağlıklı verilerle geniş bir analiz yeteneğine sahip olan TUVIMER, çeşitli şekillerde piyasaya yönelik gayrimenkul arzlarına ait sonuç göstergelerini, İstanbul’da adreslendiği il-lçe-mahalle-semt-ada-sokak ve noktasal detayları, mekânsal dağılımları ve bu verilerin ortaya koyduğu bulguları, binlerce detay ve grafik harita görselleriyle anlık raporlayabiliyor.

66 bin 752 sektör temsilcisi için temel referans

Yüzlerce milyar dolarlık dev bir ekonomik hacme sahip olan İstanbul gayrimenkul arzındaki hareketlilikler, denetim, gözetim ve güvenden uzak, spekülasyon ve manipülasyonlara açık ortamlarda devam ediyor. TUVIMER’in İstanbul Gayrimenkul Kıymetler Borsası niteliğindeki modellemesi ise piyasaya arzın ve arz edenin güven düzeyi, güvenirlik puanları, sektörün güven endeksi, 66.752 sektör temsilcinin ve milyonlarca muhatabın acil ihtiyaçlarını değerlendirebiliyor, klasifiye edilmiş ürünlerle gayrimenkul sektörünün çıtasını yükseltiyor. TUVIMER bu atılımıyla gayrimenkul sektöründe güvenilir kaynak olmanın gururunu yaşıyor.

Sektörün gerçek gelişimi izlenebiliyor

TUVIMER’in izlenebilen veri setleri ve sorgulamalarından ve bunlara dayalı periyodik çıktılarından her yıl katlanarak büyüyen gayrimenkul sektörünün arz talep baskısı, bu baskının ortaya koyduğu dinamikler, Türkiye’nin, hatta bölge ülkelerinin ekonomisine lokomotif olacak büyüklükte ve hareketlilikte olduğu değerlendirilebiliyor. Bulguların sürekliliği ve izlenmesi, metropol genelinden ilçeler ve mahallelere, hatta daha alt alanlara kadar yapılabiliyor. Süreç “güven otoritesi” düzeyinde Yıldız Teknik Üniversitesi teknopark ortamında, yazılım donanım ve uzmanlık kapasitesiyle, her türlü teknolojik altyapı olanaklarının tesis edildiği merkezde işleniyor ve sürekli görselleştiriliyor.
Süreci sürekli izleyebilen Türkiye Veri İşleme Merkezi: ADR Gayrimenkul Bilgi Bankası’nın devasa büyüklüklerde veriyi işleme kapasitesine sahip uzman kaynağı ve teknolojik altyapısıyla, arza konu gayrimenkul kıymetlerin ve sektörün gelişim potansiyelleri görünür kılınıyor, gelişim, dönüşüm ve yatırım kabiliyeti piyasa dinamikleriyle örtüştürülüyor. Bu bağlamda TUVIMER, gayrimenkul yatırım ortamının iyileştirilmesine ve Gayrimenkul Kıymetler Borsası’na yönelik katkılarıyla yüksek bir kapasiteye sahip bulunuyor.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın