Gayrimenkul Arzında Dudak Uçuklatan Rakam!

Türkiye Veri İşleme Merkezi TUVIMER, gelişmiş teknolojik altyapısı ve Ar-Ge gücüyle İstanbul genelinde tüm gayrimenkul arzının son üç yıllık gelişimini gözler önüne serdi. TUVIMER’in verilerine göre son üç yılda kent genelinde gayrimenkul arzı yaklaşık 2.5 kat, arz edilen metrekare alanı yaklaşık 3.5 kat, arz edilen gayrimenkullerin oluşturduğu yıllık ticari hacim ise dolar bazında 3 kat artarak 249,43 milyar dolara ulaştı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren Türkiye Veri İşleme Merkezi TUVIMER, gerçekleştirdiği araştırmayla 2014-2016 yıllarına arasında İstanbul genelinde arzedilen son üç yıllık arsa, işyeri, konut gibi gayrimenkullerin sayısal işlem hacmi, TL ve dolar bazındaki parasal düzeyi ve eriştiği metrekare büyüklüğünü arz çeşitliliği ve izlenen periyodlarla ortaya koyarak gelişim trendlerini en yeni güncel verilerle gözler önüne serdi. TUVIMER’in gelişmiş teknolojik altyapısıyla anlık olarak simüle ederek İstanbul geneline yönelik sektörel hareketliliği izleyebildiği sistem, hareketliliğin kentsel alan içinde ve merkezlerde geleneksel olarak devam ederken, merkezlerden kırsalda havzalara, orman ve tarım alanlarına, büyük proje ve rezerv alanlarına ve çevrelerine, dolayısıyla metropoliten alanın hemen hemen her bölgesinde giderek artan oranlarda dağıldığını ortaya koyuyor. Son üç yılda astronomik artış TUVIMER’in araştırmasına göre İstanbul genelinde toplam gayrimenkul arzı 2014 yılında 464,971 iken, 2015 yılında 541,698’e, 2016 yılında ise 1,141,978’e ulaştı.

Arz edilen gayrimenkullerin metrekare alanlarında bakıldığında 2014 yılında 172,511,639 metrekare iken, 2015 yılında 272,566,469 metrekareye, 2016 yılında ise 590,504,446 metrekareye ulaşıldığını belirleniyor. TUVIMER’in verilerine göre İstanbul genelinde arz edilen gayrimenkullerin oluşturduğu yıllık ticari hacme dolar değerinden bakıldığında, 2014 yılında 83,15 milyar dolar düzeyinde seyreden oranın, 2015 yılında 166 milyar dolara, 2016 yılında ise 249,43 milyar dolar yükseldiği görülüyor. Anlık güncel ve sağlıklı veriler İstanbul’da gayrimenkul sektörünün yüz milyarlarca dolarlık dev bir ekonomik hacme ulaştığına dikkat çeken TUVIMER Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, gayrimenkul arzındaki hareketliliklerin gelişmemiş ortamlarda, denetim, gözetim ve güvenden uzak, spekülasyon ve manipülasyonlara açık şekilde devam ettiğini kaydediyor.

Altun, TUVIMER’un hizmetlerinde sunulan verilerin ise piyasaya arzın ve arz edenin güven düzeyleri, güvenilirlik puanları, sektörün güven endeksi, 66.752 sektör temsilcisinin ve milyonlarca muhatabın ihtiyaçlarına göre değerlendirilmiş ve klasifiye edilmiş, milyonlarca ölçülebilir veya ölçülemez özellikleri içeren verilerin standardize edilip Big-Data ve Data-Base ortamlarında işlenerek sorgu çıktıları ile kullanıcılara anlık olarak sunulduğunun altını çiziyor.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın