İçişleri’nden Önemli Bir Ön Alma Atağı: GAMER

Güvenli kent ve risk azaltma pratiği , güvenlik ve acil durumlar kapsamındaki mevzuatlar; siyasi otorite tarafından genel olarak dört başlıkta özetlenebilir.

1 -Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TAMP)
2 -ÇSGB İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında (27.11.2007 tarih ve 12937 ) Yönetmelik
3-Yangından Korunma Hk. (R.G. 26.7.2002/24822) Bakanlar Kurulu Kararı
4-İçişleri Bakanlığı 2016/27 Nolu Genelgesiyle Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi GAMER kurulumu

***

Güvenlik ve acil durum hazırlıkları ve risk azaltma pratiği GAMER bu mevzuatlara rağmen olması gereken reel durumlara uyarlanamamaktadır. BİG-DATA içinden veri akış sistematiği kurulamamıştır. Kamunun veri değerlendirme kapasitesinin gelişmemesi, veri işleme kamuya intikal ve bilgi erişim eksikliklerinden dolayı risk azaltmaya yeterli katkı verilememektedir. Toplumun dinamiklerini etkileyen sosyal ve ekonomik risklerin bertaraf edecek risk azaltma çalışmaları ise yaygın sorumluluk gerektirir. Buna göre; risk azaltma, sadece merkezi siyasal otoritenin değil; bu konuda etkinliği olan tüm kurumsal ve sosyal örgütlerin ekonomiye yön veren etkileyen şekillendiren kurum kuruluş örgüt ve iştiraklerinin içinde yer aldığı yapılar ve organizasyonların ortak sorumluluğuna dağıtılmıştır.

***

Kentsel Risk Azaltma da; özellikle özel sektörün, bilgi toplumu ve bilgi teknolojilerinin AR-GE yeteneğinin zeka kıvılcımlı girişimci vasıflı ve yetenekli gençlerin ön alması teşvik edilmektedir. Bir kısım başarılı örnekler olsa da, dinazorlaşmış üretkenliği olmayan engelleyeci bürokratik yapılarının yaygınlığı bilinmektedir. Güvenli Kent gelişimi için ülkeye zarar veren bu tehliklerin bertaraf edilmesi acil durum zorunluluklarındandır. Hala aşılması gereken hantal devlet bürokrasisi bulunmaktadır. BİG-DATA işleme kapasitesinin artması, bilişim iletişim destekli denetim ve destek mekanizmalarının çoğalması, dinazorlaşma kapasitesini giderek zayıflatacağı açıktır.

***

Örgütlü yapılar oluşturup kamu sistemi içinde yuvalanarak zarar verme kapasitesini hainlik boyutuna kadar çekinmeden taşıyanların istisnasız her kurumsal yapı içinde varlığı bilinmektedir. Devletin kurumsal tarafsızlık ve adil olma vasfına zarar veren bu yapılar; piyasayı, sosyal ve ekonomik faaliyetleri, girişim ve ticaretin en basit iş ve işlemlerini, karar verme ve denetleme mekanizmalarını, ukdesini çekerek, çekmeye çalışarak toplum içindeki haksız ve insafsız rekabetin unsuru haline gelebilmişlerdir.

***

Bu şekilde rol üstlenenler, işin hem işvereni hem işi yapanı hem denetleyicisi olarak, her yerden beslenmekte, ayakta kalmak için iş almaya çalışanlardan insafsızca işin tamamını yapsalarda aslan payını alarak palazlanmış olabilirler. Kendi dışına kapalı kemikleşmiş urlaşmış insaf ve Allah korkusundan uzak bu terörist örgütlü yapılar, hayınlık kapasitesini içinde barındırıp dışa servis yaparak uluslararası güçler de kazanmışlardır. Benzer şekilde güç kazanacağını sananlar, bunları içinde barındığı bir kısım belediyeler ve iştirakleri, kamu kurumları bürokrasisi ve kamu iştirakleri bu sorumluluğun bizatihi tarafları olarak her şeyi kendileri içinde yapma gayretleriyle sosyal ve ekonomik yapının aslı unsurlarını dinamik ve üretken yapılarını çökerterek ekonomik ve sosyal riski tetikleyerek güvenli kent olgusuna derin zararlar verebilmişlerdir.

***

Dolayısıyla insan, teknoloji ve doğa kaynaklı her türlü tehlikelere karşı yapılacak risk azaltımı çalışmaları değerlidir. Bunların güvenlik ve acil durumlar planlarına taşınmaları Big-Data içinde yer alarak işlenmeleri güvenlik ve acil durum erişimine açılmaları önemli görülmektedir.

Lütfi Altun

Bunları da sevebilirsiniz

İçişleri’nden Önemli Bir Ön Alma Atağı: GAMER” için 2 yorum

Bir cevap yazın