Depreme Duyarlılık Çalışmaları: ‘Amaç’ (1)

Yapılaşmış Yerleşim Alanlarında (YYA), çeşitli koşulların oluşturduğu Sorunlu Kentsel Doku (SKD), gözlemlendiği ve deneyimlendiği üzere, kentsel riskler ve doğal riskler özellikle de deprem tehdidi altında çeşitlilik göstererek, farklı dönem ve özelliklere göre gruplanabiliyor. Dolayısıyla yapı guruplarının deprem performansları, önem ve öncelik kazanmaktadır. Bu çalışmada; risklere dayalı önceliklerin ortaya koyduğu uygulamaya dair pratik ve kullanılabilir duyarlılıklar öne çıkarılmak istenmektedir. Beklenen depremden can kaybı, yaralı ve diğer kayıpların asgariye indirilmesi, risk azaltıcı eylemlere odaklanılması, güvenli, yaşanabilir çevre için öncelikler, irdelenebilir yüksek risk duyarlılığı gibi yaklaşımlar ortaya konulması önemsenmektedir. Tek tek binaların deprem performansları gibi bulgular, bir depremde yapıların nasıl davranabildikleri simülasyonlar ile önceden gözlemlenebilmektedir.

Deprem performanslarına göre kentsel alanlara müdahale şekillerinin saptanması, tahliye koridorlarının erişim ve kurtarmadaki durumları, bu güzergahlardaki olası hasarların ve can kayıplarının önceden bertaraf edilmesi, güvenli toplanma alanları oluşturulması, kent içi boşlukların durumu, yeni stratejik akslar belirlenmesi, kentsel zoneların etkilenme ve müdahale şekilleri, önceliği ve aciliyeti belirleyen bir kısım (PB) ler önemli görülmektedir. Planlamadaki Risk Yönetimi içinde kalarak depreme hazırlanma sürdürülebilir ve olağan koşullarda normal programlara eklemlenerek kullanılabilmektedir. Kısaca bu süreç; Kontrollü Yeniden Yapılanma(KYY)’yi karar vericilerce benimsetebilecek (AEP-GEP) eşgüdümlü, planlama olarak görülmektedir. Siyaseten desteklendiğinde Uygarlık Projesine dönüşebilme potansiyeli bulunduğu ve geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu araştırmanın sonuç ve öngörüleri; planlama otoritesine, risk yönetimi hazırlık ve uygulamalarında karar verici, uygulayıcı iradeye yol gösterici, olacağı beklenmektedir.

Bir sonraki yazı: Depreme Duyarlılık Çalışmalarında: ‘Kapsam’

Depreme Duyarlılık Çalışmaları: ‘Amaç’ (1)” için 2 yorum

Bir cevap yazın