Beykoz İçin İmar İzni Çıktı

İstanbul’un gözde semtlerinin başında gelen Beykoz için imar izni çıktı. Uzun süredir devam eden Beykoz imar durumu 2017 yılının sonunda netlik kazanıyor. Paşabahçe, Soğuksu, Acarlar ve Çubuklu mahallelerinin bir bölümü 35 yılı aşkın süredir süren hukuk savaşını kazandı.

Hürriyet Gazetesi’nden Fatma Aksu imzalı habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beykoz imar durumu sorgulama işlemlerini gerçekleştirdikten sonra Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan imar planlarını gerekli komisyon ve kurulların onayından sonra İBB Meclisine iletti. Planlarla ilgili tek ret oyu çıktı.

BEYKOZ İMAR İZNİ YAPIYI BOZMAYACAK

Alınan kararlar sonrasında Beykoz imar izni doğal yapıyı bozacak işlemlerin önüne geçiyor. Toprak alımı ve dökümü, kireç-taş tuğla ocağı açma gibi faaliyetler son bulacak. Söz konusu çalışmaların yapılabilmesi için Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ndan onay alınma zorunluluğu getiriliyor.

BEYKOZ İLÇESİ ORTALAMA METREKARE FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Tapusor Ekranında Beykoz İlçesine ait detayları öğrenmek için tıklayınız
Tapusor Ekranında Beykoz İlçesine ait detayları öğrenmek için tıklayınız

Kamu tesisleri alanları ve donatı alanlarında uygulama çevre kat yükseklikleri göz önüne alınarak önce belediye tarafından onaylanacak, daha sonra Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından uygun görülecek mimari avan projeye göre yapılacak. İmar planının ayrıntıları şöyle;

1-) Bağımsız bölüm teşkil etmemek şartı ile ikinci bodrum kat iskan edilebilecek.

2-) Zemin altı otopark ve iskân harici kullanımlarda yapı kullanım alanı, net imarlı parselin yüzde 60’ını geçemeyecek.

3-) Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda, doğal çevreyle uyumlu tasarıma gidilecek.

4-) Binalarda estetik ve silüet açısından ilçe belediyesinin görüşü alındıktan sonra tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonuna sunulacak. Binaların birbirine iki çıkma ucu arası minimum 6 metre olacak.