Atatürk Havalimanı Değeri Yaklaşık 234 Milyar TL

Atatürk Havalimanı gerek lokasyon gerekse yakın çevre yerleşimlerinden kaynaklı olarak önem arz etmektedir. Havalimanının kapanması durumunda ortaya çıkacak senaryolar sayısız iken bu konuda gelen açıklamalar ile bölgesel bir park -millet bahçesi/parkı- tesisi konusu ön plana çıkmış bulunmaktadır.

Tuvimer olarak Habertürk Gazetesi’nden gelen talep doğrultusunda parkın ekonomik etkisini inceleyecek olursak;

Oldukça değerli olan Atatürk Havalimanı arazisi Bakırköy ilçesinde Yeşilköy mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Net olmamakla birlikte destek birimleri ile birlikte 1170 hektarlık bir alan üzerine kurulu bulunmaktadır. Çevresinde Şenlikköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 2-5-6 ve Ataköy 7-8-9-10  mahalleleri yer almaktadır.

Bu mahlalelerden her biri ortalama arsa, konut ve işyeri metrekare değer açısından İstanbul ortalamasının üstünde yer almaktadır.

Mevcut durumda Atatürk havalimanından kaynaklı olarak Havamania kısıtlamaları özellikle Yeşilköy, Yeşilyurt Şenlikköy ve Basınköy mahallelerini baskılamakta, yüksak katlı yapılaşmaya engel teşkil etmektedir. Örneğin Şenlikköy genelinde imar planları 2 katlı ayrık yapılaşma nizamı gerektirmektedir. Havalimanının tamamen kalkması ile bu bölgedeki yapılaşma yoğunluğuna yönelik yeni kararlar daha yüksek katlı ve yoğun bir yerleşim alanına geçişe neden olur mu takip edecek ve göreceğiz. Eğer olursa ekonomik etkisini de ayrıca hesaplıyor olacağız.

Bununla birlikte Atatürk  Havalimanı’nın mevcut durumda arazi değeri, yakın çevreye uygun bir yapılaşma durumunda yapılaşma sonrası binaların değeri ile ilgili bir inceleme yapacak olursak;

Öncelikle Ataköy mahallelerinde arsa değerine yönelik bir tespitte bulunmanın çok zor olduğunu belirtmek gerekmektedir. Fakat biz iki mahallede ortalama değeri 32.000TL/m² olarak tahminlemekteyiz.

Bununla birlikte Tapusor.com datalarını kullanarak yaptığımız araştırma sonuçlarına göre, Yeşilyut’ta imarlı konut ve ticaret arsalarının ortalama m² değerinin 26.000 TL/m², Yeşilköy’de ise 20.000 TL/m² olduğunu göstermektedir. Şenlikköy Mahallesi’nde ise bu değerin ortalaması 15.000 TL/m² olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç olarak ortalama metrekare değeri alanın büyüklüğü ve yapılaşma şartlarına bağlı olarak değişebilecek fakat 0.50 emsalle konut+ticaret karma fonksiyonlarını barındıran bir imar durumunda ortalama arsa değerinin  20.000TL/m² üzerinde olacağını rahatlıkla söyleyebilriz.

Bu durumda arsa değeri 234 milyar TL olan bir Atatürk Havalimanı arazisinden bahsediyoruz demekte sakınca görmüyorum.

Atatürk Havalimanı Çevresindeki Mahallelerin Konut Metrekare Değerleri;

Yeşilyurt 18.500 TL/m²
Yeşilköy 12.500 TL/m²
Şenlikköy 10.200 TL/m²
Ataköy 2-5-6 15.200 TL/m²
Ataköy7-8-9-10 9.800 TL/m²

Kaynak: Tapusor.com

Bu değerler üzerinden bir fizibilite mevcut en düşük imar izinleri ve ortalama arazi değeri ile gerçekleştirilecek olursa yukarıda (0,50 emsal) ortaya kârlı bir proje de çıkmayacaktır. Bu durumda imar planlanları oluşturulurken oldukça yoğun bir yapılaşma yükünün gelmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalınması riskini görmekteyiz.

Bu risk her ne kadar havalimanı ve maniaları kalktıktan sonra Havalimanı arazisi çevresinde önlenmesi güç bir hal alacaksa da arazinin ken içerisinde önemli bir açık alan olarak değerlendirilebilmesini de eğer yapılabilirse önemli bir başarı olarak görmek gerekir.

 

Bunları da sevebilirsiniz