Aqua Florya, Crowne Plaza ve Florya Akvaryum İçin Flaş Karar

İstanbul Bakırköy’e bağlı Florya’da bulunan Aqua Florya AVM, Florya Akvaryum ve Florya Crowne Plaza‘nın bulunduğu yapılarla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi. 2011 yılında açılışı düzenlenen yapılarla ilgili İBB henüz bir işlem gerçekleştirmedi. Ancak Bakırköy Belediyesi Aqua Florya, Akvaryum ve Aqua Crowne Plaza Otelinin mühürlenmesi gerektiğini belirtiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan arazi 4.5 milyon TL kira bedeli karşılığında 30 yıllığına kiralanmıştı. Aqua Florya, ve İstanbul Akvaryum‘un açılışı 2011 yılında gerçekleşirken otel inşaatı devam ederken İBB 2013 yılında nazım imar planı değişikliğine gitmişti. Yapılarla ilgili 2015 Sayıştay raporu ise tesislerin yasal olmadığını belirtiliyor. Konuya dahil olan Bakırköy Belediyesi ise hem imar planına, hem de parselizasyon değişikliğine itiraz ederek dava açtı. Mahkemeye taşınan olay sonrası iki davada da yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bakırköy Belediyesi Akvaryum, Aqua Florya ve Florya Crowne Plaza‘ya mühür vurulmasını isterken İstanbuk Büyükşehir Belediyesi henüz hiçbir işlem gerçekleştirmedi.

273 bin 089 metrekare büyüklüğündeki bir alana kurulmuş olan tesisler Atatürk Deniz Köşkü ile İBB Sosyal Tesisler arasında yer alıyor. İnşaat çalışmalarına başlanmadan önce ‘Günübirlik Turizm ve Rekreatif Alan’ ile ‘Kamu Eğitim, Dinlenme ve Turistik Tesisler Alanı’ olarak parselize edilen yerlerin (1/1000) 2013 yılında Nazım İmar Planı değiştirildi. Yeni imar planına göre; yükseklik 6.50’den 10.50’ye çıkartılırken (1 Kat) fonksiyon tanımlamasında yer alan günübirlik turizm ifadesi yerine ise ‘Turistik Tesisler’ ibaresi eklendi. Ancak tüm bunlar olurken Akvaryum başta olmak üzere Aqua Florya ve Florya Crowne Plaza’nın inşaatları sona ermiş, hatta eski plana sadık kalınarak parselin bir kısmı ‘Florya Özürlüler Kampı’ olarak hizmet vermekteydi.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ İTİRAZ ETTİ

Bakırköy Belediyesi ise planlama alanının büyük bir kısmının sahil şeridi içerisinde yer aldığını belirterek Anayasa’nın 43. maddesinde yer alan ‘Kıyılar halkındır’ ifadesinden hareketle itirazda bulundu. Bakırköy Belediyesi bunlarla birlikte planlamanın kamu yararı niteliğinden uzaklaştığını ve ticari amaçlı yapıların inşa edilmesine olanak sağlayan bir planlama çalışması olduğuna dikkat çekilerek planların iptali istendi. İlk olarak İstanbul 7.İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını reddetse de konuyu bir üst mahkemeye taşıyan belediye mahkemeden yürütmeyi durdurulması talebi hakkında karar verilmeden önce gerekli araştırma yapılamadan kararın verildiğini eleştirerek dosyayı mahkemesine iade etti.

ATATÜRK KÖŞKÜ İÇİN PARSELLER AYRILDI

Mevzuat ve yasal sınırlar içerisinde kalması gün geçtikçe zorlaşan yapılarla ilgili İBB konuyu mevzuata uygun hale getirmek için yeni kararlar aldı. Florya Atatürk Deniz Köşkü’ne komşu olan parseller için buradaki yapılaşma koşullarından etkilenmemesi için yeni bir parselasyon planı yapıldı. Çünkü tescilli yapının komşuluğunda yer alan parseller için yükseklik ve emsal değerler 2863 sayılı yasaya uygun değildi. Davalı 1/1000 uygulama imar planı askı süresi tamamlanmadan 17.02.2016 tarihli encümen kararı ile parselasyon planı yapıldı. Bakırköy Belediyesi buna da dava açtı. Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi 30.11.2016 tarihinde uygulama imar planı onaylanmadan parselasyon planı yapılmasında yasal isabet görülmediğini belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

SAYIŞTAY DA KAÇAK DEMİŞTİ

Sayıştay tarafından hazırlanan raporda ise çarpıcı ifadelere yer verildi. Florya Akvaryum, Aqua Florya ve Crowne Plaza ile ilgili raporun 8.maddesinde alan üzerindeki imar planı tadilat teklifini kabul edildiğini ve değişikliklerle ilgili ruhsat ve belgelerin tamamlanması gerektiğini belirtiyor ve ekliyor: “Kompleks inşaatının yasal zeminden yoksun olduğu görülmektedir.”

HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın